[Igor - De Tijdmachine]
[English] [Nederlands]
De grootste uitdaging aan deze kant van het heelal
[Igor achtervolgd] [Elmer Productions logo]
[Begin] [Plaatjes] [Download] [Hulp/faq] [Winkel] [Overig] [Contact]
Deze pagina bevat informatie over wat er veranderd is in elke versie van het spel. De meeste wijzigingen zullen kleine verbeteringen zijn, maar er zijn soms ook nieuwe functies toegevoegd. Om je versie om te zetten naar de nieuwste, kun je een patch downloaden.
 • Versie 1.9 (2006-10-01)
  • Verbetering: Een buffer overflow kon veroorzaken dat de speler datafile gewist werd bij het opstarten van Igor.
 • Versie 1.8 (2006-09-23)
  • Verbetering: Opnames waarbij de sneltoets om opgeslagen spelsituaties te laden gebruikt is werden niet altijd goed geaccepteerd door de Hall of Fame, terwijl de oplossing wel goed was.
  • Verbetering: NULL pointer probleem opgelost dat door twee gebruikers gemeld was.
  • Verbetering: Screensaver kon geactiveerd worden tijdens het spel. Dit veroorzaakte het verelende 'taskswap' probleem. De screensaver wordt nu tijdens het spel gedeactiveerd.
  • Verbetering: Het was mogelijk om een Terminal door een Rode Tunnel te activeren door gebruik te maken van de nieuwe "spatie+pijltjestoets om Terminals te activeren" functie die in v1.7 geintroduceerd was.
  • Verbetering: Vijanden explodeerden niet altijd op de juiste manier als ze door vallend dynamiet geraakt werden. Dit maakte het mogelijk om (bijvoorbeeld) VuurVliegjes te verwijderen terwijl dat niet zou moeten kunnen. Dit verandert het spel gedrag een beetje, maar alle velden die via de officiele website beschikbaar zijn, kunnen nog steeds opgelost worden.
 • Versie 1.7 (2004-11-07)
  • Nieuwe functie: Enkele toetsen zijn aan het hoofdmenu toegevoegd. Als je Pageup/down drukt (instelbaar), kun je door de lijst met speelvelden bladeren. Als je op F10 drukt (instelbaar) wordt het geselecteerde veld gestart. Als je op F9 drukt (instelbaar) wordt de bewaarde spelsituatie voor de geselecteerde speler geladen.
  • Nieuwe functie: Enkele toetsen zijn toegevoegd aan de speelveld editor. Als je Pageup/down drukt (instelbaar), kun je snel het vorige/volgende veld laden. Als je op F10 drukt (instelbaar) kun je het huidige veld testen.
  • Nieuwe functie: Igor kan nu een computerscherm 'aanraken' door het te zappen (ACTIE toets + pijltje). Dit is handig bij het activeren ervan zonder zichzelf op te blazen als er geel dynamiet in de buurt is.
  • Nieuwe functie: Undo/redo systeem ingebouwd in de editor. Hiermee kun je tot 100 wijzigingen ongedaan maken (hangt van de hoeveelheid beschikbaar geheugen af). Gebruik de 'u' en 'r' toetsen.
  • Nieuwe functie: Lijn, gevulde rechthoek en vul functies toegevoegd aan de editor. Dit maakt het gebruik nog makkelijker. Let op dat het gedrag van het vullen was ingewikkeld is doordat het spel drie lagen bevat. Normaal moet het wel intuitief werken. Gebruik 'l' voor lijn, 'b' voor de gevulde rechthoek en 'f' voor het vullen.
  • Nieuwe functie: Als het spel gepauzeerd is, wordt het scherm niet langer zwart gemaakt. Dit maakt het makkelijker om over je volgende stap na te denken.
  • Nieuwe functie: Het is nu mogelijk zelf een standaard bestandsnaam te kiezen voor een opname. Standaard is deze ingesteld op "%S-%l-%L-%P"). Om deze functie te gebruiken, maak je een bestand aan in de Igor-folder met de naam 'defrec.txt'. Op de eerste regel van dit bestand zet je de naam neer die je standaard wilt zien bij het maken van een opname. Alles komt letterlijk in de bestandsnaam te staan, behalve de speciale stuurtekens. Een stuurteken is een %-teken gevolgd door een ander karakter. Dit karakter kan zijn: S=speelveld set naam, l=veld nummer, L=veld naam, p=speler nummer, P=speler naam, %=procent-teken. Let op dat sommige speciale tekens vervangen worden door streepjes om de bestandsnaam kloppend en 'veilig' te houden.
  • Nieuwe functie: Als Igor een Diamant oppakt, zal de Mixer zoals voorheen gestopt worden, maar nu wordt ook de Pudding die hij laat vallen gestopt.
  • Nieuwe functie: De manier van wachten in het spel (wachten tot het volgende scherm getekend moet worden bijvoorbeeld) is aangepast zodat achtergrond applicaties meer tijd krijgen. Of als ze dat niet nodig hebben wordt minder stroom verbruikt door de processor.
  • Nieuwe functie: Mogelijkheid toegevoegd om de speelsnelheid te wijzigen en het veld te beeindigen terwijl Igor geteleporteerd wordt.
  • Nieuwe functie: Mogelijkheid toegevoegd om een veld meteen te beeindigen als Igor dood gaat, in plaats van op ESCAPE of een korte tijd te wachten. Dit is voor mensen die *erg* ongeduldig zijn...
  • Nieuwe functie: Als Igor ingesteld is om 'op ESCAPE te wachten' wanneer een veld beeindigd wordt, goldt dit ook voor opnames die automatisch (na een tijdje nietsdoen) gestart werden vanuit het hoofdmenu. Dit is gewijzigd zodat deze altijd automatisch beeindigd worden.
  • Nieuwe functie: Als een veld dat geladen wordt in de editor Rand-voorwerpen bevat in het midden, worden deze omgezet in Muren in plaats van gewoon weggehaald.
  • Nieuwe functie: Grafische updates worden in het spel iets anders gedaan waardoor het soms mogelijk is snellere speelsnelheden te behalen.
  • Verbetering: Als een Mixer in een Grijs of Zwart gat viel, ontplofte hij 3x3 in plaats van 1x1.
  • Verbetering: Geel dynamiet ontplofte niet altijd als het omhoog geduwd werd door een lift.
  • Verbetering: Interactie tussen Lijm en Kopieermachines of Magische muren liet deze soms verdwijnen.
  • Verbetering: Als een vijand in 3x4 vakjes ontploft was een van deze vakjes soms dodelijk voor Igor in bepaalde situaties.
  • Verbetering: Voorwerpen die 'diagonaal' in Lijm vallen zorgden soms voor twee over elkaar heen bewegende voorwerpen waarvan er een verdween.
  • Verbetering: Het venster om een opname af te maken werd niet goed opgestart, waardoor de OK-knop niet geselecteerd was.
  • Verbetering: Als de 'r' toets lang ingedrukt wordt om een opname te maken, werd de bestandsnaam vaak vervangen door een of meer 'r' letters. Dit gebeurt niet meer.
  • Verbetering: Als een muisknop gebruikt wordt om de introductie over te slaan, wacht deze nu tot die weer losgelaten is, zodat geen menu opties per ongeluk geselecteerd worden.
  • Verbetering: Als Igor een voorwerp 'zapt' terwijl het nog bewoog, gebeurde niets, maar werd wel een stap geteld. Als Igor ophield met 'zappen' voor het voorwerp stil stond betekende dit dat een stap geteld werd die niet echt gebeurd was. Dit is opgelost.
  • Verbetering: Sommige vijanden lieten kort de uitgang 'dicht' gaan als ze voor het eerst in Lijm terecht kwamen.
  • Verbetering: Als de 'zichtbaar als opgelost'-laag gebruikt werd in een veld werd deze niet juist teruggehaald na het bewaren en laden van een spelsituatie.
  • Verbetering: Als de muis cursor aan de rand van het scherm is in de editor, laat deze het scherm scrollen. Echter, gedurende de hele tijd dat de muis aan de rand staat (zelfs als het scrollen klaar is) reageerde de editor niet op andere toetsen. Dit is opgelost.
  • Verbetering: Als een veld kleiner gemaakt wordt in de editor, blijft de cursor niet langer buiten het veld staan.
  • Verbetering: Als een spelsituatie bewaard werd, vervolgens een voorgaand veld in de editor verwijderd werd, de spelsituatie geladen werd en ten slotte een opname gemaakt werd, dan was deze opname van een ander veld dan het oorspronkelijke veld.
  • Verbetering: Als nog geen eigenschappen getoond zijn in de editor en je klikt op een deur of sleutel, dan werd een foute dialog getoond.
  • Verbetering: Muis cursor gedrag is aangepast (transparant in plaats van verborgen) om bepaalde problemen voor sommige gebruikers op te lossen.
  • Verbetering: Een klein geheugenlek en gerelateerde problemen zijn opgelost.
  • Verbetering: Als tekst neergezet werd over de rechterkant van het scherm werd een foutief 'blit' commando gegeven (met een negatieve grootte). Dit veroorzaakte in de praktijk geen problemen, maar was wel fout. Dit is opgelost.
  • Verbetering: Een probleem met bestandstoegang in de editor is opgelost.
  • Verbetering: Timing methoden zijn verbeterd in het spel. Dit kan zorgen dat de timing nauwkeuriger is op sommige systemen.
 • Versie 1.6 (2004-04-04)
  • Nieuwe functie: Speelvelden anders dan de officiele demo/volledige versie kunnen nu gespeeld worden in elke volgorde omdat ze niet meer gebonden zijn aan de limiet van 3 velden overslaan. Dit geldt alleen voor nieuw aangemaakte spelers.
  • Nieuwe functie: Als het configuratiebestand (igor.cfg) niet bestaat, zal een standaardconfiguratie gebruikt worden, en wordt de scherm resolutie automatisch ingesteld (afhankelijk van de hoeveelheid videogeheugen).
  • Verbetering: Als een veld dat geladen werd foutieve voorwerpen bevatte, konden die hergebruikt worden door ze op te pakken. Deze voorwerpen worden nu verwijderd door de editor.
  • Verbetering: In sommige niet vaak voorkomende gevallen, bleef de muiscursor van Windows zichtbaar, of werd het spel geminimaliseerd op de eerste muisklik in een dialoog in het spel. Dit is gerepareerd.
  • Verbetering: Verschillende kleine verbeteringen zijn ingevoerd voor de graphics (Zuurstof, Hamburger, Vuurvlieg). Rotatiepijpen zien er ook anders uit om hun werking de verduidelijken.
  • Verbetering: Als Igor een Datapod at door er op te lopen, terwijl die juist verplaatst zou worden door een Lopende band, dan zou Igor hem opeten zonder dat hij verdween. Dit gebeurt niet meer (Igor eet hem normaal op).
  • Verbetering: Als met de rechtermuisknop in de Verkenner geklikt wordt op een opname om deze te controleren, crashte het spel in v1.5 door de invoering van de 'muisbesturing'. Dit is gerepareerd.
 • Versie 1.5 (2003-11-14)
  • Nieuwe functie: Igor kan nu met de muis bestuurd worden in het spel. Dit is vooral handig voor spelers die het moeilijk vinden Igor met het toetsenbord te besturen, en geen joystick hebben. Bekijk de opties in het configuratiescherm voor meer informatie over hoe het in te schakelen is.
  • Nieuwe functie: Als je een opname controleert (rechts-klikken in de verkenner, kies 'controleer opname') dan wordt de naam van de auteur ook getoond.
  • Verbetering: Als een Wachter op Superlijm terecht kwam, zag Igor hem niet meer, en dan kon de uitgang geopend worden.
  • Verbetering: De muiscursor van Windows (pijltje) was voor sommige gebruikers in bepaalde gevallen te zien.
 • Versie 1.4 (2003-07-21)
  • Nieuwe functie: Teksten in het spel zijn nu ook beschikbaar in het Duits (kies 'Configureer Igor' in het hoofdmenu, en verander de taal). De online-hulp en speelvelden zijn niet vertaald.
  • Nieuwe functie: Het spel ondersteunt nu hogere resoluties (tot 1600x1200). Vooral nuttig voor mensen om het spel op de standaardresolutie van een laptop of LCD monitor te spelen.
  • Nieuwe functie: Betere kwaliteit van de fonts in hogere resoluties (1024x768 en hoger).
  • Verbetering: Als Igor een voorwerp duwt, maar stopt voor het begint te bewegen werd geen stap geteld terwijl dat wel moest.
  • Verbetering: Wanneer een vijand links of omhoog op Superlijm geteleporteerd werd, verdween hij en explodeerde daarna.
  • Verbetering: Als een Kado omgezet werd in een Datapod, net boven een Magische muur, dan kon Igor hem oppakken terwijl hij ook door de Magische muur omgezet werd.
  • Verbetering: Als een lichtknop aangeraakt werd die niets deed (omdat het licht al uit of aan was) werd het niet geteld als stap.
  • Verbetering: Als twee blokken Geel dynamiet (met hetzelfde nummer) dicht bij elkaar stonden, zouden ze niet altijd op de juiste manier ontploffen wanneer het bijbehorende Computerscherm aangeraakt werd.
 • Versie 1.3 (2003-03-03)
  • Nieuwe functie: De speelsnelheid kan nu aangepast worden terwijl je aan het spelen bent. Gebruik hiervoor de '[', ']' en '=' toetsen.
  • Nieuwe functie: Als een speelveld in de editor geladen wordt, komt de cursor op Igor te staan, in plaats van de linkerbovenhoek.
  • Verbetering: Als een Ei kort geduwd wordt en het breekt, werd geen stap geteld. Dit is verbeterd.
  • Verbetering: In sommige gevallen liet de speelveld editor een nieuw veld zien bij het opstarten, terwijl er toch een set speelvelden geselecteerd was met goede velden.
  • Verbetering: Na het toevoegen van een speelveld in de editor, werd deze in rood getoond in het hoofdmenu, als het veld dat voorheen de laatste was al opgelost was. Dit veld wordt nu correct geel gemaakt (speelbaar).
  • Verbetering: Als zwaartekracht aan staat, kon Igor voorwerpen 'zappen' vlak voordat hij zou vallen (terwijl dat niet toegestaan was omdat hij meteen zou moeten vallen). Dit is verbeterd.
  • Verbetering: Wanneer de 'R' ingedrukt wordt om een opname te maken, terwijl al een opname bezig was, werd een nieuwe bestandsnaam gevraagd. Dit liet de vorige opname onafgemaakt (en foutief). Nu wordt 'R' genegeerd als er al een opname bezig is.
 • Versie 1.2 (2002-12-31)
  • Nieuwe functie: De auteur van een speelveld wordt nu getoond in de statusbalk van het hoofdmenu. Dit maakt het makkelijker om te zien wie een veld gemaakt heeft.
  • Nieuwe functie: bij het terugkeren naar het hoofdmenu van de speelveld editor werd de selectiepositie in de lijst met speelvelden opnieuw gezet. Dat gebeurt nu alleen nog als het nodig is (dit is vooral makkelijk als de editor kort gebruikt wordt om iets te bekijken).
  • Verbetering: Als Eieren links over vakjes geduwd werden die voor Igor verboden waren, gingen ze kapot. Dit is verbeterd.
  • Verbetering: In de editor werden de functies 'test', 'bewaar', 'laad', 'voeg in' en 'wis' niet altijd correct groen gemaakt wanneer de muis er over bewoog. Dit is verbeterd.
  • Verbetering: Als een links-draaiende FlipFlop op een speelveld gezet wordt en naar beneden wijst, zou het als 'Lava' weergegeven worden tijdens het aftellen.
  • Verbetering: Als Igor meerdere Datapods oppakte door te 'zappen', werden ze niet als aparte stappen gerekend.
 • Versie 1.1 (2002-12-08)
  • Nieuwe functie: Als het spel start, wordt het versienummer getoond.
  • Nieuwe functie: Als een opname gespeeld wordt vanaf de commandoregel (bijvoorbeeld door dubbel te klikken op een bestand in de Windows verkenner) wordt de muziek niet meer geinitializeerd (die wordt toch niet gebruikt). Dit spaart een paar seconden uit bij het opstarten op de meeste computers.
  • Verbetering: Als twee of meer Replicatoren of Magische muren naast elkaar werden geplaatst verdween een van de twee in bepaalde gevallen. Soms ontstonden hierbij onzichtbare barrieres.
  • Verbetering: Als een ketting-explosie bezig was terwijl een veld werd verlaten, zou deze doorgaan als direct daarna een opname afgespeeld werd.
  • Verbetering: In sommige gevallen wanneer de speler een foutieve spelsituatie probeerde te laten, kon het geselecteerde veld in het hoofdmenu niet meer gespeeld worden zonder de set speelvelden opnieuw te laden. Verbeterd.
  • Verbetering: In de editor, was het mogelijk sommige vijanden op bepaalde muren te plaatsen (was niet mag).
  • Verbetering: Als een lamp werd vernietigd door een explosie, bleef hij in bepaalde gevallen licht schijnen op de voorwerpen er omheen.
 • Versie 1.0 (2002-11-11)
  • Eerste versie die uitgebracht is.